Početna strana

Principi održivog razvoja

mehanizam održivog razvoja

Kroz upotrebu novih materijala i tehnologija u navedenim oblastima poslovanja omogućavamo uvećanje uštede pri izvođenju projekata, smanjenje operativnih troškova industrije, povećanje energetske i ekonomske efikasnosti. Osnovni način rada je ostvarenje cirkulacije materije i energije u tehnosferi uz što manje negativnih efekata po životnu sredinu, u kojoj je čovek osnovni element.

GREEN GROUP Industries je jedna od malobrojnih firmi u Srbiji i u okruženju koja direktno afirmiše sisteme Obnovljivih Izvora Energije – OIE, u svim oblastima čime se povećava stepen ekološke zaštite, ali se povećava standard i kvalitet domaćih proizvoda koji koriste dostupne izvore materije i energije. Na taj način se favorizuju lokalni domaći potencijali, pretežno oslonjeni na ruralne oblasti, da smanje energetsku i ekonomsku zavisnost u odnosu na okolne zemlje snabdevače energentima. Sa angažovanjem domaćih resursa dolazi do porasta stepena edukacije domaćeg stanovništva, koje sve više vodi računa o životnoj sredini i od energetskoj efikasnosti.

Preko posebnog programa Realestate Fund Sharing, podstičemo izgradnju boljeg odnosa “malih” investitora, da se udružuju u realizovanju velikih projekata, kako u izgradnji stambenih objekata tako i u industriji.

zadaci firme

Odgovoran pristup izradi i realizovanju projekata uz poštovanje zahteva klijenata. Transparentna saradnja sa mnogobrojnim firmama koje pokrivaju pojedine segmente ove Održivog Razvoja i koji predstavljaju dobavljače opreme ili učestvuju u realizaciji projekata

ciljevi

Povećanje ekološke svesti građana i celokupne zemlje, povećanje tehnolo-škog nivoa i znanja građana.

Realizovanje složenih projekata koji štite životnu sredinu, jeftniji su od drugih ideja i omogućavaju zaštitu životne sredine i ekonomski boljitak

Nove tehnologije

 • grejanje na biomasu
 • solarne koncentrovane elektrane
 • biogasna postrojenja
 • postrojenja za preradu voda
 • toplotne pumpe
 • novi građevinski materijali
 • ostvarenje maksimalne toplotne izolacije
 • energetski efikasni načini izgradnje
 • glodačka obrada

 • mašinska obrada

 • zavarivanje

 • bravarija

 • termička obrada

 • remont pumpi i deo poljopriv.mašina

 • obrada aluminujuma
 • izrada alu profila
 • ALU i PVC stolarija
 • ALU, PVC i INOX paneli
 • ALU, PVC i INOX vrata
 • ugradnja PVC stolarije
 • prodaja navedenih elemenata
 • dizajniranje enterijera
 • projektovanje građev. objekata
 • kreiranje ponude za građevinske radove
 • izvođenje GG radova
 • izvođenje radova do “ključ u ruke”
 • adaptacija objekata
Oblasti razvoja energetike:

razvoj projekata obnovljivih izvora energije

projekti JPP – razvoj javnog privatnog partnetrstva

realizacija finansiranja projekata OIE

razvoj i implementacija većih energetskih sistema

Subjekti:

Javni sektor – grejanje i hladjenje ili simultano

Industrija – autoindustrija, agroindustrija, proizvodnja i prerada

Ugostitetljstvo i uslužni objekti – hoteli i banje, maloprodaja, poslovne zgrade, mali objekti

Šta sve gradimo?

Izvodimo sve građevinske i energetske projekte visoke efikasnosti

U sklopu građevinskih radova izvodimo Grube Građevinske – GG Radove, sve do limarskih radova.

Poseban deo predstavljaju Završno Zanatski radovi – ZZ radovi sa intaliranjem sistema grejanja

Vršimo održavanje hidrauličnih sistema i mašina, uz popravku ili izradu delova u mašinskoj radnji u kojoj rade iskusni majstori, time se omogućava rad i drugih građevinskih firmi

Posebnu pažnju smo usmerili ka poslovima koji zahtevaju zavarivanje – mašinbravarski radovi, instaliranje posebnih konstrukcija od metala kao što su montažno demontažne hale

3

Zgrade i kuće - ključ u ruke


Projektujemo i izgrađujemo zgrade po sistemu ključ u ruke, sa GG i ZZ radovima uz uvođenje modernih tehnika i materijala

APB 40kw

Instaliranje energetskih sistema


U projektovanim objektima i nezavisno od objekata rezidencijalne ili industrijske namene, instaliramo sisteme grejanja i izvore energije pretežno OIE u skladu programa održivog razvoja

edukacija

Program edukacije


Neophodno je da se vrši edukacija zainteresovanih za Održivi Razvoj, primenu viška sirovina iz biodiverziteta, kao i procese odgovornog ponašanja prema resursima.

Strategija razvoja

Osnovne postavke principa održivog razvoja

Maksimalna upotreba energije u tehnosferi omogućava proces kruženja materije i energije u prirodi

Poslovi koji su vezani za održiv razvoj su stalni, stalna potreba za unapređenjem energetske efikasnosti omogućava visok stepen diverziteta radnih mesta bez bojazni za gubitak. Investiranje u nekretnine po modelu vazan za održiv razvoj “realeastate fund sharing” koncept omogućava sigurno investiranje u nekretnine gde OIE služe kao izvor toplotne, ali i povećava udeo kao izvor električne energije. 

Sve investicije koje radimo u skladu sa bankama, uz projektno finansiranje bilo da je reč o energetici ili o građevinskim projektima. Osnovni cilj je povećanje upotrebe OIE u svrhu izvora energije kako bi pojeftinilo način života odnosno domaću upotrebu energenata.

Čista energija

Najveći deo projekata iz oblasti energetike sprovodimo upotrebom novih tehnologija sa upotrebom što većeg udela OIE

Analiza pre rada na projektima

Pre same procene cene projekta vršimo detaljnu analizu upita sa premerom i preračunom potrebnog materijala

Komunikacija sa korisnicima

Nakon preračuna cene projekata, i računanja cene izvedbe projekata tražimo maksimalno moguće kvalitetno, a jeftino rešenje za izvođenje projekata

Dugoročno planiranje

Nakon izrade projekata, bilo manjih građevinskih zahvata, bilo većih energetskih sistema, ostajemo u kontaktu sa klijentima koji daju dalje preporuku i ponovo ukoliko postoji potreba nam se javljaju za druge projekte

Naša rešenja su

Projekti vezani za energetiku

Servisi za održanje, snabdevanje toplotnom energijom u vidu isporuke energenta za obavljanje poslovnih aktivnosti. Uvećanje stepena energetske efikasnosti. Energetska efikasnost se ostvaruje povećanjem toplotne izolacije i povećanje efikasnosti upotrebi električne energije. Cilj razvoja domaćinstva je postizanje koncepta SMART HOUSING

clean tech

Investing in wind power & clean energy

A erat nam at lectus urna duis. Posuere sollicitudin aliquam ultr.

+ 0 %
cost reduction
+ 0 %
more power
+ 0 %
Cleaner energy

Loremus Solarium project

Experience

installation & project development

A erat nam at lectus urna duis. Posuere sollicitudin aliquam ultr.

+ 0
projects
+ 0
countries

Green Group Industries d.o.o.

zvanično ime firme i logo

PIB: 108100909
MB: 20931744