GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Obnovljivi Izvori Energije

Obnovljivi izvori energije predstavljaju izvore koji se dobijaju u prirodi i imaju sposobnost obnavljanja u celosti, ili delimično efikasnom i ekološki prihvatljivom upotrebom prirodnih, ili veštački izazvanih procesa. Zahvaljući zatvorenom toku materije u biosferi ostvaruje se princip dobijanja električne i toplotne energije, a da ne dolazi do zagađenja životne sredine. Princip zaštite životne sredine u proizvodnji energenata i privrednom razvoju je osnovni koncept Održivog Razvoja.

Obnovljivi izvori energije klasifikuju se u nekoliko osnovnih grupa:

 • biomasa –biogas/metan, peleti, briketi, biogoriva (biodizel – I, II i III generacije, bioetanol – I i II generacije,  biometanol, helio-agrokultura, biobutan, biopropan i biovodonik),
 • geotermalna energija,
 • energija vode (hidropotencijal)-velike hidroelektrane HE i mini hidro MHE, energija talasa i plime i oseke
 • energija vetra,
 • sunčeva (solarna) energija.

 

Oko 16% svetske potrošnje finalne energije dolazi iz obnovljivih izvora, sa 10% celokupne energije iz biomase tradicionalne, uglavnom se koristi za grejanje, a 3,4% iz hidroelektrane. Novi obnovljivih izvora (male hidro, moderan biomasa, vetar, solarna energija, geotermalna i biogoriva) čine još 3% i raste veoma brzo kako tehnologija razvija. Udeo obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije je oko 19%, sa 16% električne energije dolazi iz hidroelektrane i 3% od novih obnovljivih izvora.

Mnogi projekti OIE su velikih razmera, a OIE su takođe pogodni za seoske i udaljene oblasti, gde je energija često presudna u ljudskom razvoju. Od 2011, male solarne PV sistemi obezbeđuju struju za nekoliko miliona domaćinstava, a mikro-hidro konfigurisani u mini-mreže služe mnogo domaćinstava. Preko 44 miliona domaćinstava koristi biogas napravljen u digestorima malih razmera i koristi za osvetljenje i kuvanje, a više od 166 miliona domaćinstava oslanja na novoj generaciji šporeta na biomasu. Mnogi smatraju da obnovljiva energija ima sposobnost da podigne najsiromašnije nacije na novi nivo prosperiteta. Karbon – CO2 neutralna goriva može da skladišti i transportuje obnovljivu energiju kroz postojećih prirodnih gasovoda i da se koristi sa postojećom saobraćajnom infrastrukturom, zamenjujući fosilna goriva i smanjenje emisije štetnih gasova, odnosno zaštitom životne sredine.

Zabrinutost za klimatske promene zajedno sa visokim cenama nafte, i povećanje podrške vlada gotovo svih zemalja ka uvećanju OIE, unapređuje stepen finansiranja u projekte obnovljivih izvora energije, formulisanju zakonodavstva, naučno-tehnološki razvoj i komercijalizaciju. Nova državna potrošnja, razvoj regulative i politička podrška ka implementaciji projekata OIE koji su pomogli razvoju industrije za vreme globalne finansijske krize. Industrija koja je imala implementirane projekte iz obnovljivih izvora energije, pokazala je da je otpornija na negativne posledice krize, a sami OIE projekti objedinjeni u Održive sisteme pokazuju značajno uvećanje kapaciteta i ekonomski napredak.

Obnovljivi izvori energije uključuju pojave vezane samo za proces primanja energije od Sunca i toplote koja dolazi iz unutrašnjosti Zemlje i manifestuje se u vidu samo par prirodnih fenomena:

 • Energija zračenja Sunca,
 • Pojava vetra usled razlika atmosferskog pritiska,
 • Pojava plime i oseke usled promene gravitacione sile između Zemlje i Meseca,
 • Fotosinteza pomoću koje biljke rastu,
 • Pojava geotermalne toplotne energije usled provođenja toplote iz središta planete.

 

Međunarodna agencija za energetiku objašnjava da se obnovljiva energija dobija iz prirodnih procesa koji se stalno obnavljaju. Uključen u definiciji OIE je struja i toplota generisana iz solarne energije, energije vetra, energija pokreta okeana, hidroenergija, biomasa, geotermalna resursa i biogoriva i vodonik dobijen iz obnovljivih izvora. Obnovljivi izvori energije daje značajne mogućnosti za energetsku efikasnost koje postoje u širokim geografskim područjima, za razliku od drugih izvora energije, koje su koncentrisane u malom broju zemalja. Brzo razmeštanje obnovljive energije i energetske efikasnosti, kao i tehnološke diversifikacije energetskih izvora, dovelo do značajnog napretka energetskoj bezbednosti i ekonomskih beneficija mnogih zemalja koje vise nisu toliko zavisne od uvoza fosilnih goriva.
          

Obnovljiva energija zamenjuje konvencionalna goriva u četiri različite oblasti: električna energija, dobijanje tople vode - grejanje prostora, motorna goriva, i snabdevanje sistema ruralnih područija (off-grid) sa električnom energijom:

 • Proizvodnja električne energije. Obnovljiva energija obezbeđuje 19% električne energije u svetu. Generisanje električne energije iz OIE su rasprostranjeni u mnogim zemljama, i samo energija iz vetra već pruža značajan udeo električne energije u određenim oblastima: na primer, 14% u američkoj državi Ajovi, 40% u severnoj nemačkoj državi Šlezvig-Holštajn, a 20 % u Danskoj. Uvećan udeo električne energija iz OIE imaju Islanda (100%), Norveška (98%), Brazil (86%), Austriji (62%), Novi Zeland (65%) i Švedskoj (54%).
 • Grejanje, pomoću OIE doprinosi u uštedi mnogih zemalja u odnosu na sve izvore toplote, pre svega u Kini, koja sada ima 70% od ukupnog svetskog stanovništva (sada se generiše oko 180 GWth toplotne energije iz nekog oblika OIE). Većina ovih sistema su instalirani u okviru višeporodičnih stambenim zgrada kod 50-60 miliona domaćinstava u Kini. Korišćenje biomase za grejanje nastavlja da raste, što je jedna od primarnih delatnosti GREEN GROUP-e. U Švedskoj, nacionalno korišćenje energije biomase je prevazišao obim toplotne energije koju daje nafta. Direktna primena geotermalne energije za grejanje je takođe u porastu.
 • Transportna goriva iz obnovljivih izvora - biogoriva su doprinela značajnom padu potrošnje nafte u Sjedinjenim Državama i EU od 2009 su bigoriva korišćena od oko od 8% ukupne potrošnje naftnih derivata.

Pronađite nas na: