GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Peći na biomasu

Energetika | Peći na biomasu

Zahvaljujući saradnji sa partnerima iz EU, u program snadevanja toplotnom energijom po jeftinijoj ceni plasiramo uređaje koji su najbolji u klasi. Reč je o automatizovanim pećima na biomasu, koje garantuju funkcionalnost, kvalitet, energetsku efikasnosti i i stabilno snabdevanje toplotnom energijom.

Vrste goriva - biomase koja se može iskoristiti:

Sva sagoriva biomasa (poljoprivredna i drvna biomasa), koja ima stepen vlažnosti od 55%.

Sirova drvna biomasa sa većim stepenom vlažnosti od 55% nije podesna za korišćenje, već je pre toga potrebno da se izvrši sušenje. Smatra se da gotovo sva poljoprivredna biomasa pogodna za direktno sagorevanje ima stepen vlažnosti manjom od 50%, ukoliko ima veću količinu vlažnosti, onda se biomasa koristi u procesu dobijanja biogasa.


U okviru programa se nalaze sistemi za snabdevanje toplotnom energijom snage od 15kW do 20MW, kotlovi su namenjeni za grejanje vode do željene temperature do maksimalnih 105 °C, topla voda se šalje sistemom centralnog grejanja za potrebe grejanja, ili za potrebe privrede, gde god je potrebna izvesna količina toplotne energije.

    

Slike peći na biomasu, s leva na desno: slika 1, peć kapaciteta 50kW, slika 2 peć kapaciteta 150kW, slika 3 peć kapaciteta 300kW

    TIP Snaga (kW) površina koju zagreva (m2)
    C100B 100 833
    C150B 150 1250
    C180B 180 1500
    C220B 220 1833
    C250B 250 2083
    C300B 300 2500
    C350B 350 2917
    C400B 400 3333
    C450B 450 3750
    C500B 500 4167
    F600S 600 5000
    F800S 800 6667
    F1000S 1000 8333
    F1500S 1500 12500
    F2000SH 2000 16667
    F3000SH 3000 25000
    F4000SH 4000 33333
    F5000SH 5000 41667
    F6000SH 6000 50000

Spisak peći koju proizvodimo sa izlaznom snagom i ekvivalentnom površinom koju peći mogu da zagrevaju

Kotao i bojler tople vode zavarene su čeličnim pločama i postojanim legurama, a postojani materijali u potpunosti izoluju unutrašnjost peći od spoljašnjosti, što smanjuje rasipanje toplotne energije i povećava energetsku efikasnost pri sagorevanju biomase. Peći koje imaju velike snage, komora za sagorevanje je obložena posebnim ciglama koje su napravljene od materijala koji ima visoku vrednost specifičnog toplotnog kapaciteta, što služi za akumulaciju toplotne energije za vremenski period od nekoliko sati. Time se smanjuje količina goriva potrebnog da bi se proizvela jedinica toplote i omogućava efikasniju upotrebu peći. Stepen korisnog dejstva većine instaliranih uređaja je >90% što je omogućeno postupkom predgrevanja biomase, pre nego što uđe u proces sagorevanja u glavnoj komori, čime se smanjuje vlažnost biomase i omogućava bolje iskorišćenje biomase.

Slika s levo prikazuje unutrašnjost peći na drvnu biomasu kapaciteta 50kW


Slika prikazuje presek peći na poljiprivrednu biomasu kapaciteta 500kW namenjena za veće poljoprivredne objekte

Delovi sistema sagorevanja biomase princip koji radi GREEN GROUP

1. Motor za usitnjavanje biomase, 2. Motor za rad spoljašnjeg kondicionera, 3. Puž transporter-kondicioner, 4. Kondicioner za osnovno gorivo, 5. Motor kondicionera i transmisija 6. Separator osnovnog spremišta i pripremnog dela, 7. Srednji kontejner za gorivo, 8. Mehanizam za rasipanje, 9. Puž transporter za gorivo u gorionik, 10. Dodaci-primarni ventilator, sekundarni ventilator, fen za paljenje, izlaz za toplotu, 11. Kontrolni sat sa upravljačkim sistemom, 12. Gorionik sa pokretnom rešetkom, 13. Dvostrana kruna kao graničnik za dodatno sagorevanje u gorioniku, 14. Komora za sagorevanje-gorionik, 15. Deflektor, 16. Pogon za otvor izduvnih toplih gasova, 17. Motor za turbulenciju gasa, 18. Kontejner za pepeo, 19. Motor za kondicioner pri dovođenju goriva, 20. Mehanizam za pokretanje rešetke, 21. Puž transporteri za pepeo, 22. Vrata kotla za servis, 23. Vrata za nadgledanje procesa, 24. Krilca za ograničenje protoka vazduha, 25. Sistem za ograničenje, 26. Toploizmenjivački sistem, 27. Servisni otvor toploizmenjivača, 28. Izlaz toplih gasova u ciklon, 29. Izolacija dvostrukog bojlera, 30. Ciklon za odvajanje teških čestica, 31. Ciklon za izlazne gasove, 32. Kontejner za izdvojene čestice

Posebno važno je da se istakne da su peći u potpunosti automatizovane, sa preciznom kontrolom protoka kiseonika, što kontroliše tempo sagorevanja i posredno omogućava potpunu kontrolu temperature u objektima koji se zagrevaju. Zato kažemo da automatizovane peći rade ,,na dugme” tako da su podesne za korišćenje na isti način kao i peći na prirodni gas. Takođe je važno istaći da automatizovane peći imaju vibracione rešetke kojima se onemogućuje prekomerno akumuliranje biomase u komori gde se vrši sagorevanje, stoga ne dolazi do ,,gušenja’’ plamena i time se smanjuje količina pepela koji ostaje u posebnim spremištima peći i u ciklonu. Takođe u zavisnosti od snage peći GREEN - GROUP pri ugradnji peći vodi računa o zaštiti životne sredine, naročito o kvalitetu vazduha. U sklopu svake peći neophodno je pravilno rešiti sistem za ispuštanje dima i pepela. Zato su razvijeni cikloni i posebni modeli dimnjaka koji omogućavaju ravnomerno širenje dima uz minimalno učešće pepela, koje ostaje u posebnim spremištima peći i ciklona i koje treba čistiti, kako bi ostao očuvan kvalitet vazduha. Svi instalirani sistemi peći pri svom radu zadovoljavaju Zakonom definisane Granične Vrednosti maksimalnih emisija štetnih jedinjenja u vazduh, što je posebno bitno za peći većih snaga (po JUS M.E6.110 standardu, što je regulisano zakonom - objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, br.71/2010);

Elektronika koja se koristi za upravljanje sistemima toplotnog snabdevanja je bazirana na SIMENS PLC tehnologiji, koja ima programabilne displeje, što omogućava potpunu automatizovanu proizvodnju.

 

Slika prikaz Siemensovog PLC uređaja za automatizovanu kontrolu grejanja i način vezivanja cevi u trokraki sistem kod hibridnih sistema grejanja


Mogućnosti za upotrebu toplotne energije u sektoru održivog razvoja:

  • Zagrevanje domaćinstava, proizvodnih hala, farmi… svih unutrašnjosti objekata;
  • Dobijanje jeftinije toplotne energije za privredu, kao što su šećerane i druga poljoprivredno prerađivačka industrija, proizvodnja za potrebe građevinske industrije, rafinerije za frakcionu destilaciju, Vaši računi za toplotnu energiju će biti umanjeni za više 15%;
  • Od posebne važnosti za sektor OIE je što biomasa omogućava dodatnu toplotnu energiju za anaerobnu digestiju u procesu dobijanja biogasa, toplotnu energiju za dobijanje biodizela I i II generacije, proizvodnja bioetanola I i II generacije i drugih biogoriva, takođe u perspektivi je upotreba toplotne energije u procesima reciklaže i dobijanje energije u procesima kogeneracije;
  • Pepeo koji se sakupi nakon sagorevanja može biti potencijalno đubrivo za poljoprivredne površine, nakon izvršenih analiza sastava i potencijalne opasnosti;

 

Klasifikacija automatizovanih peći prema instaliranoj snazi:

  • Manji kapacitet od 15kW (podesno za zagrevanje objekata površine 80m2) do 100kW (3200m2);
  • Srednji kapacitet od 100kW do 500kW (15000m2) koriste se za manje energane i kogeneraciju;
  • Kotlovi većih kapaciteta od 500kW do 6MW za toplane i energane srednjih kapaciteta;

 

Mehanizam rada kotlova sa unapredjenom tehnologijom garantuje visok stepen kvaliteta i dug radni vek koji je procenjen na više od 15 godina. Zbog toga se finansijski planovi realizuju dugoročno i želja GREEN – GROUP-e je da korisnici budu zadovoljni kvalitetom i cenom rada, odnosno postignutom uštedom duži niz godina.
Kotlovi koje plasiramo u našim projektima omogućavaju smanjenje troškova grejanja u značajnoj meri, i to za preko 15% će Vaši računi za toplotnu energiju biti umanjeni kada pređete na program otkupa toplotne energije dobijenu od biomase.

     

Slika Prikaz peći na biomasu kapaciteta od 1500kW, kao delova sistema za peletiranje, peći daju toplotnu energiju za sušenje biomase

Sve finansijske planove realizujemo prema mogućnostima potencijalnih korisnika i tražimo najoptimalnija rešenja za efikasnu implementaciju sistema grejanja na biomasu i uređaje koje plasiramo su u rangu kvalitetnijih u EU, a u Srbiji i u regionu su najkvalitetniji. GREEN – GROUP omogućava potpunu tehničku podršku sa obukom za korišćenje peći i stručna služba u najkraćem roku dolazi da popravi kvar, a takođe se vrši sezonska provera instaliranog sistema grejanja.

 

Osnovni upitnik povodom informacija o grejanju na biomasu možete preuzeti sa linka:

https://drive.google.com/file/d/0B19YK3ZLCWLKVkRfOUdBN3NJY1U/edit?usp=sharing

I nakon popunjavanja nam pošaljite odgovore na e-mail radi formiranja upita

Pronađite nas na: