GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Svinjogojstvo

Agrotehnika | Svinjogojstvo

Svinjogojstvo je veoma unosna aktivnost u poljoprivredi, naročito ukoliko se poštuju najsavremeniji trendovi i nove agrotehničke mere kojima se svinjogojstvo svodi na individualnu brigu, životinje sa velikim krdom ili krdima, čime se povećava efikasnost. GREEN GROUP se usmerila ka razvoju opreme za svinjogojstvo sa aspekta ambicija poljoprivrednih proizvođača da razvijaju agro biznis, uz usmeravanje ka modernim trendovima proizvodnje.

U saradnji sa poljoprivrednim institutima uz stalno konsultovanje sa ekspertima i drugih naučnih disciplina, pre svega biologije, hemije, fizike i drugih nauka daju zajedničke rezultate u što efikasnijem uzgoju svinja i sa stalnim monitoringom i naučnim analizama. Takođe izuzetno važan segment razvoja svigogojstva je uklapanje mera racionalnog korišćenja energije, radi uvećanja energetske efikasnosti i poseban program čine mere za smanjenje stresa usled visokih temperatura u toku letnjih sezona

  

Ono što važi generalno je da PRASAD-SVINJE - BRZO RASTU, gde se može navesti prosek za prinos mesnatosti u životnom ciklusu svinja prosek u tovu je prinos od 0.8 kg/dan.

  • I faza: 1 - 4 = 4 nedelje – prasad uz krmače-dojilje = prirast prosek 300 gr/dan;

  • II faza: 5 – 10 = 6 nedelja – odgoj prasadi = prirast prosek 430 gr/dan;

  • III faza: 11 – 26 = 16 nedelja – tov svinja = prirast prosek 800 gr/dan; (moguća podela: predtov - 6 nedelja = prirast prosek 780 gr/dan; 

  • +  završni tov – 10 nedelja = prirast prosek 820 gr/dan)

 

 

   

Starost

Dnevni prirast

Prosečna masa

   

Nedelja posle prašenja

U gramima

U kilogramima

   

1

260

1.5

   

2

280

3.3

   

3

310

5.3

   

4

330

7.5

   

5

350

9.8

   

6

370

12.2

   

7

400

14.8

   

8

450

17.6

   

9

500

20.8

   

10

580

24.3

   

11

660

28

   

12

715

32.6

   

13

755

37.6

   

14

800

42.9

   

15

860

48.5

   

16

885

54.5

   

17

915

60.7

   

18

915

67.1

   

19

900

73.5

   

20

885

79.8

   

21

845

86

   

22

830

91.9

   

23

785

97.7

   

24

740

103.2

   

25

700

108.4

   

26

685

113.3

Tabela Tipični prinosi mesnatosti pri uzgajanju svinja, sa prosečnim vrednostima masa u određenim periodima uzgoja

 

Životni tok svinja

U ovom materijalu dat je jedan vrlo jasan pregled kretanje svinja u nekom životnom toku. On je veoma jasan, pa skoro i ne trebaju neka tumačenja. Ipak, da se potsetimo na neka pravila, na nešto što bi trebalo poštovati kada je cilj potpuno jasan: postići što više sa što manje troškova.

 

BUKARIŠTE – Objekat za osemenjavanje To bi trebalo svakako da bude posebno odelenje. U to odelenje dolaze krmače posle dužeg otsustvovanja iz društva nerastova. U odelenju je obavezno nerast, po pravilu samo kao nerast - probač. Veoma važna faza držanja krmača: sigurno otkrivanje polnog žara ( estrusa ) + kvalitetno osemenjavanje. U ovom segmentu boravak krmače je do 5 nedelja u bukarištu, u kontaktu sa nerastom, ili u posebnim farmama veštačko osemenjavanje.

ČEKALIŠTE U ovoj fazi krmače se obavezno drže u grupama i tako da se mogu slobodno da kreću (zakonska obaveza u zemljama EU od 1. januara 2013. godine). Osemenjene – suprasne one su mirne, osim kod – ishrane. Iz tog razloga se sve više koriste automati za pojedinačnu ishranu. Tada je moguća veća sloboda kretanja krmača, uz potrebu za individualnu kontrolu kretanja. Jednostavniji način ishrane je sa korišćenjem pregrada i sa obrocima za celu grupu. Krmače u petoj nedelji suprasnosti, se premeštaju u čekalište i kontrolišu se individualno sa snimanjem stanja i temperature. 

PRASILIŠTE Ovo je najosetljivija faza u životu krmača. U ovom odelenju mora da bude vrhunska higijena i optimalna klima. Obavezno je pranje i zdravstvena kontrola krmača. Standardni boksevi za prašenje sa kompletnom opremom – i to mora da bude obaveza kako bi se sačuvao najveći broj oprašene prasadi. Poželjno je da prasad na kraju dojenja imaju u proseku 7 – 8 kg. Takva prasad su osposobljena za samostavni nastavak života u odgajivalištu – krmače se vraćaju na početak - u bukarište! Krmače se nedelju dana pre prašenja premeštaju u prasilište i drže se do 4. nedelje dojenja, a zatim se prasad prenosi u odgajivalište, a krmače u bukurište na ponovnu oplodnju.

ODGAJIVALIŠTE Veće grupe prasadi, rešetkasti podovi bokseva, prilagodjena klima, automati za ishranu – to je postalo standardno. Cilj je: brzi prirast i dostizanje prosečne mase od 25 ili još bolje 30 kg/prasetu. Tada je prevodjenje u tov sigurnije, a rezultati po očekivanju. Preporuka: istovremeno punjenje i pražnjenje po odelenjima (sistem sve unutra – sve napolje). Dužina ostanka prasadi u odgajivalištu je oko 8 nedelja nakon dovođenja i sprovode se u tovilište.

TOVILIŠTE Poslednja, završna faza gajenja svinja. Veće grupe, visok stepen čistoće, bez uznemiravanja, prilagodjen prostor po veličini za svako grlo, kvalitetna hrana iz automatskih hranilica – sve je to već postalo standardno. Važan cilj: dnevni prirast od (najmanje) 0,8 kg, uz potrošnju hrane - ispod 3.0 kg/grlo/dan! I ovde ista preporuka – ’sve unutra – sve napolje’. Prosečna dužina tova je 3.5 do 4 meseca i prosečno dostignuta težina je od 75kg do 115kg žive mere.


Pronađite nas na: