GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Tehnologija ishrane - svinjogojstvo

Agrotehnika | Svinjogojstvo | Tehnologija ishrane u svinjogojstvu

Nudimo tehnologiju za rešenja za suvu ishranu, ishranu sa smešama i ishranu sa tečnom hranom. Od veoma jednostavnih sistema koji su celokupno elektronski kontrolisani, do kompjuterski kontrolisane ishrane za tečnu hranu ili izradom automatskih kutija za hranjenje krmača.

 

Svaki od ovih sistema ima pozitivan i negativan aspekt, ali uvek možemo projektovati optimalno rešenje sistema za farmu. Elektronski sistemi za hranjenje obezbeđuje bolje rezultate, i bolju efikasnost ishrane. Odgovarajuća premisa i njena odgovarajuća količina omogućava uvećanje kvaliteta. U suvom režimu ili ishranom u polu-suvoj formi sistem će biti rezultatsa oko 10 - 15% gore, dole, ali bez opasnosti od uticaja stvaranje negativnih pojava.

 • Sistemi za suvu i ishranu sa smešama u polu-suvoj formi
 • Ishrana sa hranom u tečnoj fazi
 • Ishrana sa fermentiranim tečnim supstancama
 • Elektronske kutije za ishranu

Sistemi za suvu i polutečnu ishranu

Žičani kondicioneri

Isporučujemo sisteme u dve standardne veličine, 50,8 mm i 63,5 mm, a na zahtev 38mm sistem. U poređenju sa ostalim sistemima na tržištu razlika je u postizanju vrhunskog kvaliteta, visoke pouzdanosti i pružanje garancije.

Pogonska jedinica

Točak ima veliki prečnik čije rukovanje omogućava siguran transfer momenta sile i minimalan stepen savijanje kabla sa plastičnom zamkom. Pogonska jedinica je reverzibilna i može se instalirati na podu ili na zidu. Sigurnosni sistem štiti kabl u slučaju prekomernog tovara.

Kabl sa trapovima

Specijalan konopac je zaštićen gumenim slojem, pod gumom je ulje, koja sprečava isušivanje kabla i kabl ostaje jak i fleksibilan. Time je životni vek duži od nominalno pripisanog, odnosno vek je duži od veka trajanja drugih sistema.

Kaiševi

Kaiševi su oblikovani od trajne plastike i mogu se horizontalno postavljati, vertikalno sa gradijentom. Unutrašnji točak je opremljen sa kugličnim ležajevima. Visoke tolerancije pri radu zaustavljaju prodor vlage.

Kondicioneri sa lancima

Kondicioneri sa lancima mogu imati velike transportne dužine do 300 metara i kapacitete do 1,350 kg/h. Pogon se nalazi u kutiji od nerđajućeg čelika čime je zaštićen od spoljašnjih uticaja.

Ulazni kontejneri

Za sisteme sa kablom i sisteme sa lancima nudimo vrlo jednostavan kontejner. Oni mogu biti smešteni ili van, na podu ili kod poda silosa. Može da se isporučuje sa ili bez motora i sa providnim staklom. Poseduje sigurnosni sistem da spreči oštećenja sistema od strane spoljašnjih  čestica. Na zahtev nudimo kamene hvatače.

Fleksibilni transporteri

Zauzimaju značajno mesto u transportu i nude jednostavan sistem transporta sa izlazima od 400 - 6700 kg/h. Pružanje usluga transporta zrnaste i druge hrane.  Fleks Augers - fleksibilni transporteri imaju izuzetno dug vek trajanja, nudimo plastične ili metalne i plastične cevi sa metalnom prevlakom.


Kontrolne jedinice za transportne sisteme

Za sve vrste transportnih sistema, mi proizvodimo nekoliko vrsta kontrolnih jedinica, koje se mogu kombinovati čime se produžava modul serije. Svi imaju mogućnost programiranja sistema sa radnim vremenom i alarm za motor od preopterećenja i kablovske preko internet, sve lako i dostupno.

 

Biofix sistemi za ishranu

Za suprasne krmače nudimo sistem koji omogućava restriktivnu ishranu preko posebnog sistema, koji ostvaruje doziranje hrane brzinom od 2 - 3 g/s, odnosno brzina hranjenja svinja. Ovim je zagarantovano, da svaka krmača dobija tačno programiranu količinu hrane.

Hranilice

Nudimo različite vrste hranilica za krmače, prasad i tovnu prasad.

Hranilica VD - 2

Mašina za doziranje iz providne plastike pruža savršen pogled na količinu hrane koja dobija svaka krmača, mogućnost da kontroliše automatski ili manuelno, kapaciteta od 4 do 8 kg.

Hranilica GALAKSI

Novo u našem programu. Idealna je za većinu farmi.

Hranilica ECONO AP

Mašina za doziranje - Lako i jeftino doziranje u idealnom režimu doziranja hrane

Hranilice u grupnim oborima

Maximat predstavlja moderan sistem ishrane, gde su automati napravljeni od nerđajućeg čelika za tov prasadi. Kombinacija cevi i rezervoara sa nerđajućim koritom (koji je dizajniran za tov) nudi optimalnu higijenu, jer u rezervoaru ne može da dođe vlage. Oblik ovog rezervoara obezbeđuje besprekorno doziranje obe strane i mlin bez njega ne bi mogao raditi.

Cevaste hranilice MEV i AP

Ovo je poboljšana vrsta automatske ishrane sa plastičnim rezervoarem u gornjem delu. Laka konstrukcija ima više mogućnosti za postavku doziranja. Vrlo je zanimljiva niska cena i laka čišćenje.

Fazno hranjenje

Ovaj sistem smo razvili zbog potrebe da se nahrani pomoću jednog kondicionera sa više vrsta hrane odnosno smeše u jednoj hranilici prema programiranoj funkciji krive ishrane.

Hranjenje Mokrim kukuruzom (CCM)

Savremeni sistemi hranjenja za prasad stvara visoke troškove pri uzgoju. Način ishrane namenjen specijalnim uredjajima za mešanje tankova, koji ima za sensor za merenje. Svi su povezani na sistem transportera suve hrane. Kontroliše se po posebnom kontrolnom jedinicom. Za sisteme suve ishrane moguće je sačuvati zrno kukuruza u silosima, u vrećama ili u rezervoarima. Cisterna za mešanje - nudimo standardne dve vrste veličine. Svaki rezervoar ima 3 izlaza na koji se može priključiti propratni sistemi.

Hranilice Vario-miks bez identifikacije životinja u grupnoj fazi uzgoja.

Specialnu hranilicu Vario-miks radi sa VVC računarom. U trenutku kada krmača dođe glavom do ubacivača, preko fotoćelije dolazi do podatka i naredbe i nakon fiksnog kašnjenja sipa se hrana za odgovarajuće porcije u malim dozama. VVC računar vodi računa o krivi za hranjenje sa dnevnom dozom za životinje. Ishrana u malim dozama je garancija da je u grupi mirna, svaka životinja ima svoju dozu i životinje nisu gladne. Vario-miks bez identifikacije namenjen za stabilne grupe krmača.

Rem. U delu "Elektronski sistemi za hranjenje" možete naći za unos Vario da je potrebno mešati sa elektronskom identifikacijom

 

Ishrana sa tečnom hranom

HAMPSHIRE SISTEM za male i velike farme, sistemi su u upotrebi u svim vrstama radnih uslova i stalno se razvijaju. Sistemi su zasnovani su na modularnoj konstrukciji, koja omogućava da ponudi optimalno rešenje sa malim troškovima za svaku farmu. Nudimo sistem u 2 verzije:

 • Planirana shrana sa senzorima koji su postavljeni u prolazu
 • Restriktivna ishrana sa mestima za hranjenje 1:1

Potpuno automatski sistem koji bi postavku hrane iznosa prema krivoj ishrane, energija, cena, broj svinja, njihova starost, komponenta cena itd.

 

Rezervoari - tankovi

Rezervoari za mešanje su napravljeni od plastike sa spoljnom i unutrašnjom pumpom (što se koristi kao hidraulični mikser FlowMixer sa visokom tehnologijom koja je međusobno povezana u poređenju sa drugim sistemima).

Program - Nudimo 5 programskih modula:

 • MixManager za mešanje hrane
 • SectionManager za ishranu veći broj različitih sekcija - grupa
 • FeedManager za stratešku ishranu, sa senzorima u prolaznom delu
 • StockManager – za stalno praćenje restiktivne ishrane
 • PhaseManager za process faznog načina ishrane

 

Kontrolori

Nudimo kontrolere koji osiguravaju delotvornost sistema, što je dobro i lako za servis. Za svaku farmu gradimo individualni sistem, shodno nameni farme i potrebama.

Pumpe

Pumpe su posebno konstruisane za namenu u poljoprivredi od nerđajućeg čelika 316, koji omogućava visoku postojanost, dug radni vek. Glavna vratila radi preko hidraulike - ulje, tj pumpa može da radi bez vode.

Hranjenje na ventile 

Nudimo 2 vrste ventila. Oboje imaju posebnu i jaku konstrukciju, lako opsluživanje i lako čišćenje. Obrnut ventil koji visi sa plafona napravljen je od materijala visokog otpora sa ugrađenim pakovanje za formiranje žice. Ventil SK se montira na glavnim cevima, ventil HFS se montira na cev za odvod.


Alternativni sistemi ishrane

U zavisnosti od odnosa, ishrane strategije, odnos veličine stada, uvek ćemo obezbediti optimalno rešenje za vašu farmu. Od standardnih, normalnih sistema ishrane, kroz fazu da hranjenje ili bilo koje rešenje za može da poboljša svačiji situaciju na farmi.

Standardni sistemi hranjenja

Standardni sistemi hranjenja znači tradicionalnu upotrebu tečnog hraniva gde hrana ostaje u cevi, spremna da nahrani u svakom trenutku i prema krivoj obavezne hrane. Sistem može da izračuna promene u broju životinja i potrebne krive hrane i izmeni iznosa inputa, uvek dostigne optimalnu mešavinu ishrane. Kontrolori će takođe obezbediti podatke o krivoj količini hrane, FED, stepen debljanja i konverziji hrane u meso.

 

Fazno hranjenje

Osnovni princip fazne ishrane je da su dva pojedinačna rezervoara nemenjena za mešanje i oni se pripremaju sa dve različite smeše sa visokim i niskim sadržajem proteina. Dva odvojena cevovoda sprovode hranu u paralelnu granu kroz jedinicu iznad grane ventila koji je priključen na utičnicu za svaku cev hranilice. Pošto su dva ventila otvorena u isto vreme, moguće je da se nahrani sa tačnom mešavinom proteina zasnovanog hrane prema fazi rasta od svinja. Ovaj sistem je visoko efikasna za dobitke na živoj vagi.

Ispiranje cevovoda

Ispiranje cevovoda eliminiše hranu koja ostaje u cevi bilo unosom sveže hrane, pranje sa vodom ili ubacivanjem plastičnog tela (miš) u cevovod. Ove tri metode pružaju zajedno mogućnost da nekoliko vrsta mešavine u jednoj cevi-sprovodniku hrane budu istovremeno.

 

PC/NET komunikacija

Ovaj koncept je dizajniran za međunarodno standardizovane PC formate. To znači lakši pristup drugim programima, kontrolerima i podacima iz bilo koje vrste PC, IPaQ ili sa Smart telefona, podaci mogu biti regulisani i analizirani korišćenjem standardnog softvera.

Plansko "ad lib" hranjenje

100% funkcionalno rešenje - ili senzorna ishrana omogućava optimalno korišćenje mikro hranilica pomoću manjih korita. Senzori u koritu detektuju nivo hrane i popunjavaju na odgovarajući način. Ovaj metod poboljšava zajedno uzimaje i stope rasta mesnatosti. Preporučujemo odnos primesa od 1:3 do 1:6.

 

Fermentirano tečno hranjenje

Nakon godina intenzivnog razvoja uvodimo na tržište novu, to može da znači suštinsku revoluciju u svinjarstvu - kontrolisanu fermentaciju kod hrane uz pomoć bakterija LAB (poseban soj bakterija mlečne kiseline). Ova nova metoda u suštini može da utiče na kvalitet uzgoja. U našem sistemu kontrolisane fermentacije hrane može biti:

 • Savršen start odgoja prasadi bez lekova, bez problema sa coli bakterijama. To pokazuje da prasad vole tečnu fermentiranu hranu naprotiv suve već od prvog dana
 • Mi smo postigli znatno veći imunitet u svim merenjima uzgoja, fundamentalni oporavak uzgoja i smanjenje troškova za ishranu i povećanje efikasnosti farmi
 • Postoji do oko 0,7-1 kg višeg nataliteta i težine prasadi
 • Veći unos hrane i njeno pretvaranje - do oko 15% bolje nego u slučaju korišćenja suve hrane
 • Ukus hrane je uvek isti i bakterije rade kao rezultat razgradnje hrane i ovo omogućava povećanje potrošnje hrane kod krmača, prasadi i tova svinja
 • Možemo kontrolisati ukoliko je Lavsonia bakterija prisutna i radi i možemo proveriti nivo amino kiselina, bez upotrebe lekova
 • Oslobađa više energije iz hrane
 • Fermentacija oslobađa sve minerale i fosfor iz žitarica i to čini hranu jeftinijom jer se smanjuje količina premiksa
 • Povećava količinu vode koje uzimaju životinje
 • Regulacija pH vrednosti sa 3,5 na 4,2 što dovodi do povećanja pH vrednosti mesa, povećanja uštede i da hrana može da ostane u crevima životinje duže vreme. Ova povećana pH vrednost može da potisne većinu negativnih bakterija, koje su tipične za uzgoj svinja. Smanjenje mogućnosti za pojavu kancera kod ljudi usled povećanja pH vrednosti mesa
 • Omogućava opadanje proizvodnje acetatne kiseline i alkohola u hrani
 • Pada rizik za degradaciju sintetičkog lizina u postupku nekontrolisane fermentacije
 • To dokazuje uticaj LAB metode na suzbijanje razvoja i pojavu toksina radi manjeg opterećenja na životnu sredinu (zbog kvarenja žitarica koristi se prirodni fosfor i mineralne komponente, tako da nije potrebno da se dodaju u premikse)

U mogućnosti smo relativno lako rekonstruisati Vaš novi tečan sistem hranjenja na sistem koji posedujete, radi efikasnosti prednosti fermentacije.

 

Elektronske kutije za hranjenje

Nudimo nekoliko sistema elektronski kontrolisane ishrane. Od jednostavnih hranilica sa elektronskom identifikacije do pametnih kutija za ishranu na osnovu sistema VELOS.

 

ELEKTRONSKE HRANILICE

Hranilice Vario-miks sa identifikacijom životinja u grupi.

Novi sistem za doziranje Vario-miks sa identifikacijom zasniva se na identifikaciji životinja i doziranje tačne količine hrane. Preko oznake na uhu životinje, nalazi se čip za identifikaciju životinje identifikovan, na pritisak zatvarač će se otvoriti ili zatvoriti, a hrana će biti dozirana. Svaka životinja se tačno hrani onom dozom koja je predviđena u zavisnosti od podataka i načina rasta. Kontigent ostaje upisan u računar koji pokazuje parametar do sledećeg hranjenja prema podešavanju krive (za pojedinačne životinje, a ne za prosek od grupe kako se radi). Ovim se poboljšava efikasnost u ishrani individualizacijom ishrane.


ELEKTRONSKE KUTIJE ZA ISHRANU

Odlično rešenje VELOS za udobnost životinje i za idealnu kontrolu rasta krmače. Efektivna kontrola stada je osnovni problem za svakog farmera. Naš elektronski sistem hranjenja kutija se isporučuje u 2 verzije. 

 • Elektronska hranilica,
 • Hranjenje na elektronsku kutiju.


NOVI STANDARD

 • Novi sistem za elektronsko hranjenje pomera postojeće granice za životinje, preko praćenja, individualne ishrane i efikasnosti do kontrole celog stada,
 • Povezuje mehanizaciju, automatizaciju i robotizaciju u jednom kompleksu,
 • To je kompatibilan sistem sa aktuelnim programima i prijateljski za korisnike,
 • Program je testiran na svinjama vrhunskog kvaliteta,
 • Servis podrška 24 sata

 

Elektronsko doziranje hrane

Elektronski sistem obezbeđuje da svaka životinja ima svoj izvod za ishranu u željeno vreme. Sa priključkom na elektronsku hranilicu gde je ishrana u kutiji je najefikasniji sistem. 

Pojedinačno hranjenje

Ceo sistem je baziran na individualnoj ishrani sa maksimalnom efikasnošću. Troškovi za ishranu predstavljaju oko 35% svih troškova. Uprkos tome što se lako može pratiti stanje krmače kada se hrani individualno. A to je moguće samo sa našim sistemom. Osobine sistema pojedinačnog hranjenja:

 • Sistem identifikuje pojedinačne krmače,
 • Doziranje automatski hrani u količinama u zavisnosti od stadijuma rasta i zdravlja,
 • Pratite koliko hrane je krmača pojela i koliko puta je posetila kutiju za hranjenje,
 • Automatsko doziranje vode,
 • Snimanje i sistematizacija podataka,
 • Upravljanje sa krdom


SELEKTIRANO HRANJENJE

VELOS elektronski sistem omogućava proveru, selekciju i odvajanje pojedinih krmača u zavisnosti od identifikacije životinja. Vi odlučujete i napravite izbor. Ili po boji prskanja ili izbor vrata na posebnoj kutiji selekcije ili hodniku kuda prolazi životinja. Sistem omogućava izbor slučajnih životinja na osnovu toplote, bolesti, vakcinacije…

 

DETEKCIJA TERANJA KOD KRMAČE

Velos sistem ima tačnu detekciju teranja krmače. Stanica prati broj poseta na vepra i učestalost ovih poseta. Krmača ima zapisane podatake na listi pažnje i može da se prska ili da se razdvoji prema izboru, ukoliko postoji potreba za intervencijom.

Pronađite nas na: