GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Biogas postrojenja

Energetika | Biogas postrojenja

Kompletna rešenja za vaše projekte vezane za Biogas

2004, Green Group je sprovela sve potrebne aktivnosti oko izgradnje postrojenja na biogas. Biogas postrojenja koriste kontrolisani proces anaerobne fermentacije za bezbednu i efikasnu proizvodnju biogasa za generisanje toplotne energije, kogeneraciju, ili korišćenje za CNG vozila.

Trenutna situacija podrške za biogas daje nejasnu sliku razvoja budućnosti, i zato je naglasak na projektima koji su vezani za biogas postrojenja od interesa za investitore, oni projekti koji nemaju podršku subvencija.

 

Proizvodnja u biogas sistemima u većini slučajeva se zasnivaju na transformaciji u izlazne proizvode električne i toplotne energije, i odnos ovih energija su predstavljeni u približno istom procentu. Green Group reaguje na trendove kretanja finansija i tahnike po pitanju projekata obnovljivih izvora i za proizvodnju biogasa i nudimo nekoliko rešenja za efikasno korišćenje toplote, koja je u prošlosti bila viđena kao otpadni produkt

Osnovu funkcionalne celine biogas postrojenja čine fermentori za biogas, pa do efikasne upotrebe tehnologije za proizvodnju toplotne energije, kao što su:

 • Distribucija toplotne energije prethodno izolovanim cevima sa toplotnim stanicama
 • Parni agregati toplotnu energiju pretvaraju u električnu energiju,
 • Korišćenje toplote za sušenje poljoprivrednih proizvoda ili digestat u proizvodnji energetskih peleta, ili sušenje čvrste faze digestata radi logističke manipulacije
 • Termička stabilizacija i sanacija ulaznih materijala npr. povećava prinos ulaza


Green Group je vodeći snabdevač energije i nosilac mnogih sopstvenih “know-how” projekata i nudi svojim klijentima kompletne projekte u proizvodnji biogasa, koji ne zavise od investicione subvencije i omogućavaju efikasan rad u pogledu varijabilnosti inputa (sirovine), i maksimalne iskorišćenosti svih izlazaPrincip anaerobne digestije

Korišćenjem anaerobne tehnologije, organski materijal se raspada uz pomoć mikroorganizama i promene u biogasu koji se može koristiti za kogeneraciju – simultanu proizvodnju električne i toplotne energije. Fermentacija poboljšava homogenost podloge, smanjuje mirise i emisiju gasova staklene bašte. Ovaj proces može biti bilo koji organski supstrat, kao što vode poreklo od životinjskog otpada, biomase, industrijskog otpada, kanalizacije, itd


                                                     800kWe biogas CHP modul u BPS Chocnějovice postrojenju

Green Group radi sa nekoliko biogas vodećih kompanija i instituta, kao što su BIOCONSTRUCT GmbH, EMPLA, Bauer agrotehnika i drugi. Sve firme partneri koje imaju tehnologiju za izradu postrojenja na biogas imaju mnogo godina iskustva u rukovanju biogas sistema sa širokim spektrom sirovina i "know-how " zasnovan na velikom broju kvalitetnih referenci.

 

Biogas sistemi su bazirani na tehnologiji dvo fazne mokre anaerobne fermentacije sa uslovom da električna energija treba da bude veća od 150kWe. Tehnologija se primenjuje za tretman čvrstog i tečnog stajnjaka, posebno nastaje biomasa koja se dalje koristi, ali se koristi, kao i širok spektar biološkog otpada. Proces fermentacije se odvija u tečnom stanju u posebnim armiranim betonskim rezervoarima/tankovima za fermentaciju sa montiranim cisternama za gas sa elastičnim membranama

Svi tankovi za fermentaciju su dizajnirani da se zagrevaju na optimalnu temperaturu od oko 32oC. Stanice su opremljene sa sečivima agitatora velikog kapaciteta i one su pogodne za obradu velikih količina problematične biomase, kao što su silaža trave u količinama do 90% u odnosu na celokupnu smešu biomase. Transport materijala u tankove vrši centralna pumpna stanica sa pouzdanim i efikasnim sistemom pumpi. Izlaz iz biogas postrojenja može se podeliti na čvrsti i tečni deo, i može da se koristi u poljoprivredi, u formi komposta, ili da uđe u proces konverzije u biogoriva. Čvrsta faza je organsko đubrivo pogodno đubrenje umesto hemijskih đubriva, dok tečna faza je pogodna za navodnjavanje

    

                                                     Toplotni izmenjivač i način manipulacije sakupljene biomase


Dobijeni biogas se obrađuje u kogeneracionim jedinicama. Prema potrebama kupca, mi ne koristimo samo struju, već je toplotna energija dragocena iz CHP rashladne jedinice. Nudimo mogućnost korišćenja viška toplote preko drugog stepena proizvodnje električne energije, ili u procesima sušenja, grejanja objekata, itd. Za bolji energetski bilans, kako bi se koristila jeftinija toplotna energija uvodimo peći na biomasu kao dodatak.

 

Optimizacijom tehnologije postiže se sa sopstvenom potrošnjom oko 5-6% proizvodnje u biogas sistemu i što nudi visoku operativnu stabilnost. Tehnologija se može realizovati u vidu stanice ili modularnog sistema (kontejneri). Sistem kontrole biogas postrojenja omogućava puni daljinski pristup i kontrolu čak i preko interneta.

 

Prednosti tehnologije

 • Robusna oprema za doziranje za preradu biomase nudi širok spektar upotrebe različite suve biomaterije i različite strukture biomase na ulazu,
 • Uključivanje merne opreme radi merenja glavnih parametara fermentacije u tankovima omogućava da se minimizira uticaj prekida procesa i rada servisne opreme, što omogućava povećanje snage stanice do 25% bez izgradnje dodatnih rezervoara,
 • Sistem za mešanje se formira putem uvođenja vesla miksera i mešalice u vidu propelera. Ovaj mehanizam omogućava rešenje za probleme sa mešanjem “kore” od trava, đubriva, itd. Motori vesla mešalice se nalaze izvan rezervoara za lako servisiranje i čišćenje,
 • Svaki tank za fermentacije je opremljen sa sopstvenim izmenjivačem toplote koji omogućava potpuno održanja uslova rada u slučaju ispada / službe jedne od tankova,
 • Mogu se koristi više izvora toplotne energije za rezervoar biogasa,
 • Nerđajući čelik se primenjuje za oblaganje tankova za fermentaciju, čime je omogućeno kontinuirano grejanje sa visokom efikasnošću, što omogućava smanjenje hidrauličkog otpora, pri mešanju u digestoru
 • Nerđajući čelik se primenjuje u cevima kod nadzemne distribucije biogasa,
 • Beton cisterne za gas, drvene grede za fleksibilnu podršku, dupla membrane za krov rezervoara gasa da spreči kolaps tokom jakih vetrova i povećanje dužine života opreme,
 • Pouzdano pumpa sa centralnim zavrtnjem je pumpa napravljena od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika sa višestrukim režimima rada
 • Sopstvena vizuelizacija i kontrola sistema stanice sa punim daljinskim pristupom preko internet, nudi mogućnosti da se proveri i kontroliše celo biogas postrojenje,
 • Optimalan rad na maksimumu potražnje toplotne i električne energije,
 • Jednostavno modularno proširivanje uređaja uz mogućnost lake nadogradnje sistema

 

Spoljni izgled toplotnog izmenjivača i kotlarnice u BPS Chocnějovice biogas postrojenja


Koristi od primene naše tehnologije u odnosu na druge

 • Sposobnost da se obradi širok spektar biomase, uključujući i do 90% odnosa silaže trave
 • Smanjena potrošnja kontuma biomase za rad postrojenja,
 • Smanjiti potrošnje tečnosti kao razređivača,
 • Visoka stabilnost i otpornost pri radu
 • Niska potrošnja energije,
 • Minimiziranje korišćenje operativne opreme
 • Praktičan sistem daljinskog upravljanja,
 • Smanjenje troškova i unapređenje performansi uređaja


Dodatni ulazi materije u upotreba komunalnog otpada

Biogas postrojenja su povoljna alternativa tretiranje deponijskog bio otpada (upotreba deponijskog gasa), mulja iz postrojenja za tretman otpadnih voda, otpadaka hrane, životinjskog otpada iz klanične industrije i ulja iz ugostiteljskih objekata i fabrika, tretman hrane čiji je rok istekao, komunalne zelene biomase, itd.

Pre fermentacije potrebno je analizirati biomasu u cilju potvrde zadovoljenja normi Evropske komisije Uredba EZ 1774/2002 i aneks br. EK 208/2006. Vrsta opreme, operativni troškovi i sanacija je deo naših istraživanja i implementacija sistema je zadatak kompanije Green Group. Fermentisani čvrsti supstrat biomase može da se koristi kao đubrivo za javne zelene površine i tretiranje poljoprivrednog zemljišta, kao i inertni materijal za rekultivaciju, itd.

U našim biogas postrojenjima može se efikasno koristiti širok spektar materije:

 • Stajnjak od goveda, svinja, peradi, koza i drugih životinja
 • Mulj iz postrojenja za tretman otpadnih voda
 • Otpadno voće i povrće, namirnica kojima je istekao rok trajanja
 • Silaža od cvekle, različitog povrća i žitarica
 • Silaža od zelene iseckane trave ili druga zelena biomasa
 • Silaža od raža i kukuruza
 • Opštinski bio otpad – biomasa sa gradskih deponija
 • Klaničnog otpada, konfiskat iz poljoprivredno – prehrambene industrije
 • Masti iz procesa separacije u poljoprivrednoj industriji i masnoće iz kuhinja
 • Otpadna ulja iz restorana i domaćinstava nakon kuvanja

Objekti za ulaz biomase u biogasno postrojenje - BPS KneziceReference Green Group instaliranje BIOGAS systema:


Priprema projekata i finansijsko zatvaranje ovih projekata:

 1. Biogas postrojenje Otrokovice – Rad na projektnoj dokumentaciji, studije izvodljivosti, aplikacija OPEI za menadžment,
 2. Biogas postrojenje Chocnejovice – izrada projektne dokumentacije
 3. Biogas postrojenje Ždar nad Sazavou - projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu za Analiza operacije seta za bio preradu otpada
 4. Biogas postrojenje Kunovice - Novi Dvor projekat linije za preradu bio-otpada i otpada od proizvodnje životinja.

 

Implementacija:

 1. Biogas postrojenje u Ahníkovu
 2. Biogas postrojenje Chocnějovice
 3. Biogas postrojenje Knezice – uvođenje u skladu sa regulativom EC 1774/2002
 4. Biogas postrojenje u Úpice – uvođenje sistema za zaštitu vode i prečišćavanje
 5. Biogas postrojenje Pobezovice – sanacija otpadnih voda
 6. Biogas postrojenje Albrechtice (Bílovec) – uvođenje postrojenja za prečišćavanje vode
 7. Blansko Moravian Budějovice, Tišnov, Jičín – tretman otpadnih voda

 

Novo planirane biogas stanice:

 1. Kao interesantan projekat je nova fabrika biogasa Het Haantje, snaga 6,5 MW, sa najnovijom kogenerativnom tehnologijom, za proizvodnju električne energije, obrada G-faza.
 2. Biogas postrojenja Dahlenburg, 1,5 MW, daljinsko upravljanje kogeneracije na rastojanju 2,5km grejanje sela pored biogas stanice
 3. Biogas Ihausen stanica, snaga 0,5 MW, obrada 80% trave silaže.

 

Green Group aktivno radi sa Biogas CZ sistemom i reference su:

 1. Biogasa AGRO CS (1.4 MWel) -. Koordinacija radova i isporuka komponenata, vršenje nadzora i izgradnje sistema upravljanja,
 2. Biogas Bukovec (0,6 MWel.) – Izgradnja objekata sa konzorcijumom Bioconstruct, građevinski radovi su trajali od maja do novembra 2009,
 3. Biogasna stanica Pleše (0,54 MWel.) – izgradnja objekata sa Bioconstructom

Spoljni izgled toplotne razmene sistema i CHP kotlarnice u BPS Chocnejovice naš najveći projekat biogasa sa 1.7MW ukupne izlazne snage

Pronađite nas na: