GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Ponuda energenata

Energetika | Ponuda energenata

 

GREEN GROUP omogućava snabdevanje sa energentima, potrebnih za grejanje i brojne industrijske procese. GREEN GROUP je naročito tehnološki pokretač u branši grejanja. Ponuda kompanije omogućava sve oblasti primene i za sve energente se nude kvalitetna rešenja za upotrebu. 

   

 

Poseban akcenat kompanija daje Energentima koji spadaju u Obnovljive Izvore Energije, čime se štiti životna sredina gde iz ove oblasti izdvajamo energente:

 • Pelete od slame
 • Pelete od poljoprivredne biomase
 • Pelete od drvne biomase
 • Sirova poljoprivredna biomasa
 • Drveni čips
 • Biogas
 • Metan CH4 za CNG vozila
 • Biodizel
 • Bioetanol
 • Snabdevanje toplotne energije iz efikasnih kotlova, kogeneracije i iz solarne energije
 • Snabdevanje električne energije iz kogeneracije, pv sistema i hidro energije

    

   

        

Pored navedenih energenata koji spadaju u Obnovljive Izvore Energije, nudimo snabdevanje goriva koji spadaju u Fosilne Izvore, odnosno snabdevanje naftom, naftnim derivatima, lož uljem i prirodnim gasom, a ističemo mogućnosti efikasne upotrebe Fosilnih Izvora Energije i to:

 • Korišćenje uglja u kogeneraciji ili pri spajanju sa biomasom
 • Upotreba lož ulja za grejanje, sa težnjom zamene lož ulja kao skup energent sa peletama
 • Upotreba nafte u procesu kogeneracije i hemijskih procesa vezanih za naftu
 • Upotreba kvalitetnih naftnih derivata za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije štetnog zračenja
 • Upotreba prirodnog gasa u sistemima grejanja i u procesima ORC i CCGT sistema kogeneracije

   

 

Osnovni načini snabdevanja energentima pri radu sa GREEN GROUP:

 • Efikasno obezbeđenje dovoljne količine energenata baziran na predhodno urađenim procenama i studijama za upotrebu u jednom projektu
 • Stabilna i efikasna isporuka energenata, na način da se izbegne opasnost u prekidu snabdevanja sa utvrđivanjem rezervi pri upotrebi
 • Utvrđivanje fiksne cene energenata za duži vremenski period, kako bi se unapred znali ekonomski parametri rada postrojenja u realizovanom projektu
 • Fiksna i dugoročno ugovorena cena omogućava stabilan i kontinuiran rast i razvoj preduzeća koja posluju sa nama
 • Težnja za što veći udeo obnovljivih izvora energije u projektima snabdevanja sa toplotnom i električnom energijom
 • Povećanje energetske efikasnosti i diverzifikacije upotrebe različitih vrsta goriva i prema vrstama izvora
 • Primena standarda pri upotrebi goriva različite vrste sa mehanizmom za monitoring i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta upotrebljenog goriva

  


Razlog za ovakav pristup snabdevanja energentima je predstojeća kriza u snabdevanju fosilnim gorivima, pretežno se odnosi na probleme snabdevanja prirodnim gasom koji za sada ima prioritet kao energent za toplifikaciju. Prisutnost biomase omogućava da se poveća udeo OIE za grejanje i za namene kogeneracije i sa boljim pristupom snabdevanja i korišćenja u termoenergetske svrhe udeo prirodnog gasa će se smanjivati.


 

 

 

Pronađite nas na: