GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Ponuda peleta od slame

Energetika | Ponuda energenata | Ponuda peleta od slame


Nudimo kvalitetne pelete napravljene od slame, standarda EN 14961 – 6: 2012 napravljene u KAHL sistemu peletiranja. Pelete se mogu koristiti za:

  • Sagorevanje u neindustrijskim i industrijskim pećima većeg kapaciteta na biomasu (prilagođene za agropelet) za potrebu toplovodnih kotlova ili kotlova za kogeneraciju
  • Sagorevanje u pećima na agropelet manjeg kapaciteta za individualne korisnike
  • Upotreba peleta kao sastojka za organski kompost – dobijanje kvalitetnog đubriva
  • Upotreba peleta za mešanje sa stajnjakom radi lakšeg uklanjanja stajnjaka i urina
  • Primena peleta kao posteljica u stočarstvu, naročito korisno kao posteljica za male životinje. Suve agropelete upijaju urin i izmet životinja čime se eliminišu odorni mirisi


Količine koje su dostupne su 12,500 tona/godišnje; ili 40 tona ( 2 tovara šlepera) dnevno. Od dokumenata možemo priložiti, sertifikacioni list sa fizičko hemijskom analizom peleta, potvrdu da je KAHL uradio postrojenje, slike postrojenja i peleta i potvrdu od EU da Srbija ima dozvolu za izvoz peleta od agrobiomase – od slame. 


 

 

Osnovni fizičko hemijski parametri koje ističemo:

Osobina

Vrednost

 

Suva biomasa

% od mase

91,80

Nasipna gustina

kg/m3

>620

Arsen

mg/kg

<3

Hrom

mg/kg

<5

Kadmijum

mg/kg

< 0.5

Bakar

mg/kg

4,34

Nikal

mg/kg

 <5

Olovo

mg/kg

14,4

Živa

mg/kg

0,057

Vanadijum

mg/kg

 < 5

Cink

mg/kg

10,5

Hlor

% od mase

0,26

Fluor

mg/kg mass

28,8

Donja kalorijska vrednost

MJ/kg

16,95

Gornja kalorijska vrednost

MJ/kg

18,15

Količina pepela

% od mase

8,09


Ako ste zainteresovani o daljim karakteristikama i mogućnostima upotrebe peleta od slame možemo vas dodatno informisati. Takođe Vas informišemo da posedujemo tehničke mogućnosti za uvođenje peći na agropelet manjih i većih kapaciteta od 25kW do 10MW snage, radi njihove efikasne upotrebe u dobijanju toplotne energije ili u procesu kogeneracije. 


 


Sertifikaciju o kvalitetu proizvedenih peleta možete da downloadujete na naretnom linku:

https://drive.google.com/file/d/0B19YK3ZLCWLKZldWSWJWV0VaZnM/edit?usp=sharing

Osobine proizvedenih peleta, koje su najbolje u klasi i prema mestu proizvodnje; moguće je da se poboljša tehnologija proizvodnje.

Možete takodje downlodovati celokupan članak o svim benefitima upotrebe peleta od slame i to za termotehniku ili za bediing u uzgoju životinja. Dokument možete skinuti i pogledati na sledećem linku

https://drive.google.com/file/d/0B19YK3ZLCWLKY1pnY3N2Z2hleDA/view?usp=sharing

Razlike između peleta od slame i drvene biomase: Na tehničkom nivou, glavna razlika između drveta i agro-peleta je intenzivniji stepen spaljivanja - brže postizanje željene snage i temperature zbog mnogo lakšeg pucanja materijala, ali i nešto niži kalorijski sadržaj. 


Struktura biomase od slame zbog manje količine lignina je manje fleksibilna i ima tendenciju da se lakše lomi i na niskim količinama vlage. Zbog toga:

  • Spaljivanje peleta od slame ostvaruje brže sagorevanje i ukupna efikasnost kotlova sa ispravnom tehnologijom za korišćenje peleta od slame je veća, sa bržim odzivom kotlova.
  • Takođe, zbog lakšeg pucanja strukture pelet od slame, je podesno za korišćenje kao posteljice – prostirke ili podloge za životinje; sa nižom vlažnošću masa peleta od slame ima više potencijala za apsorpciju urina (od 6 do 8 puta veću masu od mase peleta) i izmet životinja; u velikoj meri smanjuje mirise i produžen je period između menjanje prostirke u odnosu na drveni pelet. Ne treba dodavati vodu peletama od slame, kada se koriste kao prostirka, jer se materijal lakše lomi u odnosu da drveni pelet, dok u slučaju drvenih peleta, dodavanje vode vrši smanjenje snage strukture biomase, ali se time smanjuje apsorpcioni efekat

 

Slama ima veću abrazivnu moć (u odnosu na drvnu biomasu, zbog svojeg sadržaja silicijuma), ovo izaziva povećano habanje pelet matrica, što komplikuje proces izrade efikasnog pelet postrojenja. Složenija tehnologija se koristi za peletiranje slame, čime se povećavaju troškovi proizvodnje 


 

U programu saradnje nudimo klasu peći za stabilno sagorevanje peleta od slame, u klasi V tipa. Materijali koji se koriste u ovim pećima uspešno rešavaju sve navedene probleme sa sagorevanjem pelet od biomase slame. Razdvajanje prašine, gasa i aerosoli zbog filter sistema, omogućeno je skidanje šljake i spiranje je rešeno sa vibracinom rešetkom, a materijali su otporni na koroziju.

Ponuđene pelete su prerađene u vrhunskoj liniji sistema prerade biomase slame, koja je pažljivo selektirana sa upotrebom StraTEK - Danska i KAHL - nemački tehnologija, i time obezbeđuje dobar kvalitet peleta od slame 


 

Velike količine agrobiomase koje su na raspolaganju, mogu se efikasno koristiti za grejanje i kao posteljica za životinje. Peleti od slame su takođe pogodni za korišćenje kao posteljica za manje životinje: kod pasa, mačaka, papagaja, zečevi… i u poljoprivredi su veoma korisni u uvećanju proizvodnje kod uzgoja: pilića, koza, konja i drugih životinja.


 

Velika korist peleta od slame u odnosu na strugotinu drveta i sirovu slamu je da peleti pri pritisku životinja se razbijaju mnogo brže i to bez povećanja vlažnosti. Kod drvenog peleta potrebno je da se poprska sa vodom, da bi drveni peleti smanjili fleksibilnost, a kao suprotan efekat je smanjenje apsorpcije vlage, što nije slučaj sa peletama od slame, koje se primenjuju bez prskanja sa vodom.

 

 

Pronađite nas na: